WYRÓŻNIONA NA SESJI RADY MIEJSKIEJ

2012-01-26

Na XVI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 stycznia br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, Burmistrz Miasta Wacław Kęska podziękował woźnej z SP nr 6 - Pani Danucie Gurzędzie za wzorowe zachowanie i natychmiastową reakcję podczas noworocznego pożaru sali gimnastycznej w SP nr 6. Pozwoliło to na szybką interwencję Straży Pożarnej.