WYŚCIG KOLARSKI MTB

2009-10-01

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyścigu kolarskim, który odbędzie się 7 października na terenie lasku przy ul. Poznańskiej. W zawodach uczestniczyć będą: dzieci kl. VI szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna oraz zawodnicy z licencjami kolarskimi.

UWAGA !

Wszyscy zainteresowani udziałem w wyścigu proszeni są o zgłoszenie się do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pok. 102, tel. 332 60 77 do dnia 2 października br. Każdy zawodnik musi posiadać rower, kask oraz zgodę rodziców dopuszczającą do udziału w wyścigu.


REGULAMIN WYŚCIGU DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

1.  CEL WYŚCIGU
- popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Miasta Pyskowice

2. TERMIN I MIEJSCE
- 07.10.2009r. godz. 10.00 - 13.00, teren Lasku przy ul. Poznańskiej

3. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, Grupa Kolarska Gliwice, szkoły.

4. UCZESTNICY
- uczniowie szkół podstawowych- kl. VI,
- uczniowie szkół gimnazjalnych
W obydwu grupach dziewczęta i chłopcy klasyfikowani są oddzielnie.

5. ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW
- w Lasku przy ul. Poznańskiej, godz. 10.00

6. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYŚCIGÓW
- uczniowie szkół podstawowych mają do pokonania trasę 2 okrążeń, wytyczonych na terenie Lasku przy ul. Poznańskiej
- uczniowie szkół gimnazjalnych startują na dystansie 3 okrążeń
Będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców oraz zespołowo dla szkół.
W klasyfikacji zespołowej będą przyznawane punkty w ilości odwrotnej do liczby startujących. Pierwszy zawodnik otrzyma tyle punktów ilu zawodników ukończy wyścig, ostatni otrzyma 1 punkt.
Do klasyfikacji zespołowej zaliczone będą po 3 najlepsze miejsca reprezentantów szkoły.

7. NAGRODY
- w każdej kategorii 3 pierwszych zawodników otrzyma dyplom i upominki,
- w klasyfikacji zespołowej najlepsza szkoła otrzyma puchar.

8. ZGŁOSZENIA
Kierować na piśmie w terminie do dnia 02.10.2009r. do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Tel. 332 60 77, Fax: 332 60 02

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- komisję sędziowską wyznaczy organizator,
- za rzeczy utracone organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- zawodnicy bezwzględnie muszą być ubezpieczeni, posiadać kaski sztywne i zgodę rodziców dopuszczającą do udziału w wyścigu
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w porozumieniu z organizatorem


REGULAMIN WYŚCIGU DLA ZAWODNIKÓW Z LICENCJAMI KOLARSKIMI

1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice, popularyzacja sportu kolarskiego wśród mieszkańców

2. TERMIN I MIEJSCE
- 07.10.2009r. godz. 10.00 - 15.00, teren Lasku przy ul. Poznańskiej

3. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, Grupa Kolarska Gliwice

4. UCZESTNICY
- zawodnicy licencjonowani z ważnymi badaniami lekarskimi

5. ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW
- teren Lasku przy ul. Poznańskiej, godz.10.00

6. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYŚCIGÓW
- wyścig ma charakter terenowy
Zawodnicy niezrzeszeni ścigają się na okrążenia, licencjonowani na czas.

7. PROGRAM IMPREZY
10.00 - 11.00 - zapisy uczestników
11.05 - 11.15 - odprawa techniczna
11.30 - start wyścigów uczniowskich - szkoły podstawowe, gimnazja
12.00 - start do wyścigu „kobiety open" objętość 30 min.
12.40 - start kat. połączonych -młodzik + junior młodszy rocznik 1992, objętość 40 min.
13.30 - start kat. połączonych - junior + elita, objętość 40 min.
14.30 - zakończenie wyścigu, wręczenie nagród

8. NAGRODY
We wszystkich wyścigach za miejsca 1-3 dyplomy i upominki
Wykaz nagród podany zostanie na odprawie

9. SPRAWY FINANSOWE
Koszt organizacji wyścigu spoczywa na organizatorze, zawodnicy zrzeszeni wnoszą opłaty zgodnie z przepisami PZKol

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- komisję sędziowską wyznaczy organizator,
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- zawodnicy bezwzględnie muszą być ubezpieczeni, posiadać kaski sztywne,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w porozumieniu z organizatorem