Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYŚCIG KOLARSKI MTB

2009-10-01

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyścigu kolarskim, który odbędzie się 7 października na terenie lasku przy ul. Poznańskiej. W zawodach uczestniczyć będą: dzieci kl. VI szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna oraz zawodnicy z licencjami kolarskimi.

UWAGA !

Wszyscy zainteresowani udziałem w wyścigu proszeni są o zgłoszenie się do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pok. 102, tel. 332 60 77 do dnia 2 października br. Każdy zawodnik musi posiadać rower, kask oraz zgodę rodziców dopuszczającą do udziału w wyścigu.


REGULAMIN WYŚCIGU DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

1.  CEL WYŚCIGU
- popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Miasta Pyskowice

2. TERMIN I MIEJSCE
- 07.10.2009r. godz. 10.00 - 13.00, teren Lasku przy ul. Poznańskiej

3. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, Grupa Kolarska Gliwice, szkoły.

4. UCZESTNICY
- uczniowie szkół podstawowych- kl. VI,
- uczniowie szkół gimnazjalnych
W obydwu grupach dziewczęta i chłopcy klasyfikowani są oddzielnie.

5. ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW
- w Lasku przy ul. Poznańskiej, godz. 10.00

6. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYŚCIGÓW
- uczniowie szkół podstawowych mają do pokonania trasę 2 okrążeń, wytyczonych na terenie Lasku przy ul. Poznańskiej
- uczniowie szkół gimnazjalnych startują na dystansie 3 okrążeń
Będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców oraz zespołowo dla szkół.
W klasyfikacji zespołowej będą przyznawane punkty w ilości odwrotnej do liczby startujących. Pierwszy zawodnik otrzyma tyle punktów ilu zawodników ukończy wyścig, ostatni otrzyma 1 punkt.
Do klasyfikacji zespołowej zaliczone będą po 3 najlepsze miejsca reprezentantów szkoły.

7. NAGRODY
- w każdej kategorii 3 pierwszych zawodników otrzyma dyplom i upominki,
- w klasyfikacji zespołowej najlepsza szkoła otrzyma puchar.

8. ZGŁOSZENIA
Kierować na piśmie w terminie do dnia 02.10.2009r. do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach
Tel. 332 60 77, Fax: 332 60 02

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- komisję sędziowską wyznaczy organizator,
- za rzeczy utracone organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- zawodnicy bezwzględnie muszą być ubezpieczeni, posiadać kaski sztywne i zgodę rodziców dopuszczającą do udziału w wyścigu
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w porozumieniu z organizatorem


REGULAMIN WYŚCIGU DLA ZAWODNIKÓW Z LICENCJAMI KOLARSKIMI

1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice, popularyzacja sportu kolarskiego wśród mieszkańców

2. TERMIN I MIEJSCE
- 07.10.2009r. godz. 10.00 - 15.00, teren Lasku przy ul. Poznańskiej

3. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, Grupa Kolarska Gliwice

4. UCZESTNICY
- zawodnicy licencjonowani z ważnymi badaniami lekarskimi

5. ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW
- teren Lasku przy ul. Poznańskiej, godz.10.00

6. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYŚCIGÓW
- wyścig ma charakter terenowy
Zawodnicy niezrzeszeni ścigają się na okrążenia, licencjonowani na czas.

7. PROGRAM IMPREZY
10.00 - 11.00 - zapisy uczestników
11.05 - 11.15 - odprawa techniczna
11.30 - start wyścigów uczniowskich - szkoły podstawowe, gimnazja
12.00 - start do wyścigu „kobiety open" objętość 30 min.
12.40 - start kat. połączonych -młodzik + junior młodszy rocznik 1992, objętość 40 min.
13.30 - start kat. połączonych - junior + elita, objętość 40 min.
14.30 - zakończenie wyścigu, wręczenie nagród

8. NAGRODY
We wszystkich wyścigach za miejsca 1-3 dyplomy i upominki
Wykaz nagród podany zostanie na odprawie

9. SPRAWY FINANSOWE
Koszt organizacji wyścigu spoczywa na organizatorze, zawodnicy zrzeszeni wnoszą opłaty zgodnie z przepisami PZKol

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- komisję sędziowską wyznaczy organizator,
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- zawodnicy bezwzględnie muszą być ubezpieczeni, posiadać kaski sztywne,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w porozumieniu z organizatorem


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę