WYŚCIG KOLARSKI MTB

2010-09-24

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyścigu kolarskim, który odbędzie się 1 października na terenie lasku przy ul. Poznańskiej. W zawodach uczestniczyć będą: dzieci kl. VI szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna oraz zawodnicy z licencjami kolarskimi.

REGULAMIN

WYŚCIGU O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 2010 r.

 

1. CEL WYŚCIGU
- popularyzacja kolarstwa wśród mieszkańców Miasta Pyskowice

2. TERMIN I MIEJSCE
- 01.10.2010r. godz. 10.00 - 13.00, teren Lasku przy ul. Poznańskiej

3. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, Grupa Kolarska Gliwice, szkoły.

4. UCZESTNICY
- uczniowie szkół podstawowych- kl. VI,
- uczniowie szkół gimnazjalnych
W obydwu grupach dziewczęta i chłopcy klasyfikowani są oddzielnie.

5. ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW
- w Lasku przy ul. Poznańskiej, godz. 10.00

6. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYŚCIGÓW
- uczniowie szkół podstawowych mają do pokonania trasę 2 okrążeń, wytyczonych na terenie Lasku przy ul. Poznańskiej
- uczniowie szkół gimnazjalnych startują na dystansie 3 okrążeń
Będą prowadzone oddzielne klasyfikacje dla dziewcząt i chłopców oraz zespołowo dla szkół.
W klasyfikacji zespołowej będą przyznawane punkty w ilości odwrotnej do liczby startujących. Pierwszy zawodnik otrzyma tyle punktów ilu zawodników ukończy wyścig, ostatni otrzyma 1 punkt.
Do klasyfikacji zespołowej zaliczone będą po 3 najlepsze miejsca reprezentantów szkoły.

7. NAGRODY
- w każdej kategorii 3 pierwszych zawodników otrzyma dyplomy i upominki,
- w klasyfikacji zespołowej najlepsza szkoła otrzyma puchar.

8. ZGŁOSZENIA
Kierować na piśmie w terminie do dnia 28.09.2010r. do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach Tel. 332 60 77, Fax: 332 60 02

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- komisję sędziowską wyznaczy organizator,
- za rzeczy utracone organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- zawodnicy bezwzględnie muszą być ubezpieczeni, posiadać kaski sztywne i zgodę rodziców dopuszczającą do udziału w wyścigu
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w porozumieniu z organizatorem