WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - KOMUNIKAT

2013-08-14

Przypominamy, że w związku z przejęciem przez Gminę Pyskowice odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od dnia 1.07.2013r. obowiązują nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Harmonogramy są dostępne do odbioru w siedzibie MPGK sp. z o.o. przy ul. Zaolszany 3 oraz do pobrania w zakładce: GOSPODARKA KOMUNALNA/ODPADY. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o informowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach o ewentualnych zaobserwowanych zadniedbaniach dotyczących wywozu odpadów komunalnych. Z uwagi na to, że usługa jest wykonywana w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00, informację prosimy przekazywać dnia następnego po dniu wskazanym w harmonogramie, telefonicznie pod nr tel. (32) 332 60 12/13 lub e-mailem na adres: info@pyskowice.pl.