XI SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-08-29

W czwartek 29 sierpnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołów z IX i X sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące. 
 6. Bezpieczeństwo w szkołach, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.
 7. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz ocena wykonanych w 2018 r. remontów w placówkach kulturalno-oświatowych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia (druk nr 113).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021 (druk nr 112).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030  (druk nr 115).  
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 108).
 12. Rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 114)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 (druk nr 109).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego. (druk nr 110).
 15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego. (druk nr 111).  
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie sesji.