Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-09-26

W czwartek 26 września br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Informacja w sprawie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
4) Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5) Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
6) Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
7) Stopień realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w budżecie na 2019 r.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek na północ od ulicy Lokalnej (druk nr 121).
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 124).
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 120).
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia w sezonie 2019/2020 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 122).
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 123).
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach. (druk nr 116).
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach na okres kadencji 2020-2023 (druk nr 118).
15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach (druk nr 117).
16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 2020-2023. (druk nr 119).
17) Sprawy organizacyjne.
18) Zamknięcie sesji.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę