XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-10-15

W środę 16 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk 133)
  • zmiany WPF na lata 2019-2027 (druk nr 134)
  • emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 135) .

IV. Zamknięcie sesji.