Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

2020-03-25

W czwartek 26 marca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące. 
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Pyskowice „Aktywne Pyskowice” (druk nr 188).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 (druk nr 189).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 180).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pyskowice (druk nr 192).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 181).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 186).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych w roku 2020 (druk nr 177 ).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2985 S- ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach – dokumentacja projektowa” (druk nr 178).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985 S – ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach (druk nr 187).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego (druk nr 193).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat cmentarnych (druk nr 184).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Pyskowice (druk nr 191).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z toalet  publicznych (druk nr 185).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XVIII/168/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Pyskowice w 2020 roku od Powiatu Gliwickiego zadania utrzymania zieleni przydrożnej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 190).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020  r. (druk nr 194).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2020-2027 (druk nr 195).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka kolegium redakcyjnego samorządowej gazety lokalnej pn.: „Przegląd Pyskowicki” (druk nr 182).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka kolegium redakcyjnego samorządowej gazety lokalnej pn.: „Przegląd Pyskowicki” (druk nr 183).
 25. Sprawy organizacyjne.
 26. Zamknięcie sesji.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę