XLI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2022-02-14

We wtorek, 15 lutego br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 16.00, odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r (druk nr 408).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (druk nr 409).
  5. Zamknięcie sesji.