XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-12-15

W czwartek 21 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II.  Przedstawienie porządku obrad.

 

III.  Przyjęcie protokołu z  XLI sesji Rady Miejskiej. 

 

IV.  Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,

2)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Magazynowej,

3)      przyjęcia Planu potrzeb Gminy Pyskowice w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 r.,

4)      zmiany uchwały nr III/45/02 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

5)      dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r..

6)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

VII.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.

 

VIII.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej;

2)      odczytanie opinii Komisji Inwestycji i Budżetu;

3)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

4)      odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii:

- Komisji Inwestycji i Budżetu,

- Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5)      odczytanie poprawek wnoszonych przez Burmistrza Miasta,

6)   odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta dotyczącego nieuwzględnionych wniosków  Komisji Inwestycji i Budżetu;

7)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz głosowanie zbilansowanych wniosków: stałych komisji Rady Miejskiej, radnych, klubów radnych nieuwzględnionych w poprawkach Burmistrza Miasta, o których mowa w punkcie 5, a zgłaszanych w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej;

8)      głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

IX.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2018.

 

X.  Sprawy organizacyjne.

 

XI.  Zamknięcie sesji.