XLIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2022-09-22

W czwartek, 29 września br., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. (druk nr 468).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 (druk nr 469).

9. Sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie sesji.