XLVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2022-08-18

W czwartek, 25 sierpnia br., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.

6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Pyskowice do realizacji zadania Województwa Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 461).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach (druk nr 462).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.:„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic w latach 2022-2025” (druk nr 463).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Pyskowice na lata 2022-2025” (druk nr 464).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 453).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 460).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Pyskowice (druk nr 467).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. (druk nr 465).

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 (druk nr 466).

16. Sprawy organizacyjne.

17. Zamknięcie sesji.