XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-12-19

W czwartek 19 grudnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych -  sprawy bieżące. 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2027 (druk nr 143).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 142).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Wrzosowej (druk nr 153).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr 151).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice (druk nr 154).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 155).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr150).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 149).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2020 (druk nr 152).
 15. Sprawy organizacyjne.
 16. Zamknięcie sesji.