XX DOŻYNKI MIEJSKIE W PYSKOWICACH - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2013-08-29

Informujemy, że w związku z organizacją imprezy plenerowej w dniach 7 i 8 września br. pn. „XV Dożynki Powiatu Gliwickiego i XX Dożynki w Pyskowicach", zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na ww. drogach publicznych, w tym głównie zapewnienia bezpieczeństwa pieszym nastąpi:

- wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ul. Dworcowej – pasa przylegającego do wskazanego placu, z wyjątkiem autobusów regularnej komunikacji miejskiej i organizatorów, ul. Wojska Polskiego na odcinku od  skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Dworcową/Al. 1-go Maja, z wprowadzeniem objazdów ww. ulic;

- wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą osiedlową prowadzącą do Osiedla Braci Pisko z obu stron.

 

Niezbędne zmiany w ruchu drogowym będą obowiązywały :

- od godz. 13.00 do godz. 24.00 dnia 07.09.2013 r. (sobota)

- od godz. 11.30 do godz. 24.00 dnia 08.09.2013 r. (niedziela)

 

Ponadto informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w niedzielę 08.09.2013 r. o godz. 11.30 zostanie zorganizowany Korowód Dożynkowy. Przejazd Korowodu Dożynkowego odbędzie się ulicami miasta – ul. Mieszka I, ul. Wieczorka, ul. Szopena, ul. Wojska Polskiego, ul. Szpitalna. Zwracamy się zatem do wszystkich mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie organizacji Dożynek, na trasie Korowodu Dożynkowego oraz przy ulicach, na których będą ustawiały się pojazdy w nim uczestniczące o zaparkowanie swych pojazdów na drogach osiedlowych tj. wewnątrz osiedli mieszkaniowych, na terenie własnych nieruchomości lub ewentualnie pozostawienie pojazdów w garażach.

 

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy.