XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

2020-04-28

W czwartek 30 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące. 
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni (druk nr 200).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (druk nr 201).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 197).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania spółki Zaolszany spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 199),
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020  r. (druk nr 198).
 11. Sprawy organizacyjne.
 12. Zamknięcie sesji.