XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

2020-05-21

W czwartek, 28 maja br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:


    1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


    2. Przedstawienie porządku obrad.


    3. Informacja w sprawie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.


    4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja 
    z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie 
    Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.


    5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy 
    bieżące.  


    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyskowice 
    dopłat do kapitału rezerwowego w Spółce Zaolszany sp. z o.o. (druk nr 208).


    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego (druk nr 206).


    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 205).


    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
    2020-2027 (druk nr 207).


    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 209).


    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 210).

 

    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 211).


    13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 212).


    14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 213).


    15. Sprawy organizacyjne.


    16. Zamknięcie sesji.