XXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2021-02-18

W czwartek, 25 lutego br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020 – miasto Pyskowice.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 289).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”(druk nr 290).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych (druk nr 291).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (druk nr 292).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. (druk nr 288).
 12. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 293).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 294).
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Zamknięcie sesji.