XXXI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2021-05-20

W czwartek, 27 maja br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2020 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej) oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Pyskowicach przy ul. Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 321).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej (druk nr 322).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego (druk nr 323).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyskowice (druk nr 324).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji (druk nr 328).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021r. (druk nr 325).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 326).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańca Chorzowa z dnia 13 maja 2021 r. na uchwałę nr XXX/305/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 327).
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie sesji.