XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2021-08-23

W czwartek, 26 sierpnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pyskowice na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 344).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyskowice (druk nr 343).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 341).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 337).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 338).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej i przyznania pierwszeństwa nabycia najemcy lokalu (druk nr 339).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 340).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021r. (druk nr 342).
 15. Sprawy organizacyjne.
 16. Zamknięcie sesji.