XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-09-21

We wtorek 26 września br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

 

IV.  Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.         

         

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii,

2)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

3)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

4)      nadania nazwy ulicy,

5)      nadania nazwy ulicy,

6)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 901 - ul. Poznańskiej,

7)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia,

8)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowej,

9)      dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.,

10)    dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.,

11)    zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,

12)    apelu o zintensyfikowanie działań w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach powiatowych nr 2905S i nr 2985S.

 

VIII. Sprawy organizacyjne.

 

IX. Zamknięcie sesji.