XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2021-11-10

W poniedziałek, 15 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 360).

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej SIM Śląsk Północ sp. z o.o. (druk nr 361).

5. Zamknięcie sesji.