XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-07-04

We wtorek 11 lipca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

2. Przedstawienie porządku obrad.

 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

 

4. Zamknięcie sesji.