XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-08-28

W czwartek 31 sierpnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. 

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XXV/177/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice;

2) przejęcia w sezonie 2017/2018 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice;

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla terenów pokolejowych z dworcem przy ul. Wolności;

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru położonego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej DK 40 (ul. Mickiewicza) z drogą dojazdową do ul. Kormoranów;

5) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.;

 

VIII. Sprawy organizacyjne.

 

IX. Zamknięcie sesji.