Z LEŚNĄ KRAINĄ PO UNIJNE PIENIĄDZE

2015-08-20

Co najmniej 16 milionów złotych w formie dotacji zostanie przekazanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (LGD). Szanse na dotacje w ramach nowego budżetu 2014-2020 mają przedsiębiorcy, urzędy gmin, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne z 16 gmin, w tym z Pyskowic, które przystąpiły do Stowarzyszenia. Jak ubiegać się o dofinansowanie? Szczegóły można poznać na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl oraz na warsztatach poprzedzonych prezentacją o programie, które w Pyskowicach odbędą się 3 września br. w godzinach 10.00 – 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Strzelców Bytomskich 3. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców, najlepiej z dobrymi pomysłami, którym zależy na rozwoju naszego miasta.  

Logo - Leśna Kraina

Co najmniej 16 milionów złotych w formie dotacji zostanie przekazanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” (LGD). Szanse na dotacje w ramach nowego budżetu 2014-2020 mają przedsiębiorcy, urzędy gmin, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne z 16 gmin, w tym z Pyskowic, które przystąpiły do Stowarzyszenia. Jak ubiegać się o dofinansowanie? Na początek w okresie sierpień-wrzesień 2015 roku organizowane będą przez Stowarzyszenie warsztaty we wszystkich gminach w celu opracowania wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju. To na warsztatach zebrane zostaną propozycje i projekty które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zrzesza przedstawicieli z sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz mieszkańców 16 gmin woj. Śląskiego. Stowarzyszenie działa w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), oś 4 - LEADER.

 

W latach od 2006 do czerwca 2015 była to Fundacja LGD „Spichlerz Górnego Śląska”, dzięki której 12 gmin mogło korzystać z dotacji unijnych w ramach konkursów: Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej, Odnowa Wsi i „małe projekty”. W ramach 11 naborów do LGD wpłynęło 548 wniosków, w tym 234 zostały pozytywnie zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ówczesny program obejmował wyłączne gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W nowej perspektywie rozszerzono możliwość przystąpienia do programu o małe miasta poprzez uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania.

 

Obecnie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju dla zrzeszonych gmin. Docelowo będzie pełnić rolę lokalnej agencji rozwoju zarządzającej licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii, wspierając realizację wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w jej skład. Szczegółowe informacje na temat programu oraz Stowarzyszenia są umieszczone na stronie LGD: www.lesnakrainalgd.pl.

 

W Pyskowicach warsztaty odbędą się 3 września br. w godzinach 10.00 – 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Strzelców Bytomskich 3. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców, najlepiej z dobrymi pomysłami, którym zależy na rozwoju naszego miasta. Podstawową ideą programu jest realizacja odpowiedzi na indywidualne inicjatywy przedstawiające lokalne potrzeby społeczności naszego miasta.