"Z ROLNIKA NA WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA"

2011-12-06

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczyna projekt "Z rolnika na wykwalifikowanego pracownika". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Projekt skierowany jest do rolników i ich domowników (ubezpieczonych w KRUS) zamieszkujących na terenie gmin: Wielowieś, Toszek, Sośnicowice, Rudziniec, Gierałtowice, Pilchowice oraz Pyskowice. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby, które zdecydują się na udział w projekcie skorzystają z:
1. Doradztwa zawodowego - opracowanie diagnozy i preferencji zawodowych (w tym IPD) oraz pomoc w wyborze szkoleń.
2. Szkolenia z zakresu kluczowych kompetencji osobistych:
- Ja i rynek pracy - 3 dniowe szkolenie z zakresu poruszania się po rynku pracy (szukanie ofert pracy, rozmowa kwalifikacyjna, CV) oraz do wyboru jedno ze szkoleń:
- Język niemiecki/angielski (podstawy lub zaawansowany w zależności od zainteresowania uczestników) - 60 godzin zajęć dydaktycznych lub
- Szkolenie komputerowe ICT - nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera i programów użytkowych (MS Office, Internet, poczta elektroniczna) - 60 godzin zajęć dydaktycznych.
3. Szkolenia zawodowe:
- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + obsługa programu magazynowego SUBIEKT - 97 godzin zajęć
- sprzedawca-florysta - 100 godzin zajęć
- stylizacja paznokci - 60 godzin zajęć
- kadry i finanse w małej firmie - 100 godzin zajęć
- operator koparko-ładowarki III typ - 176 godzin zajęć
- pilarz-drwal - 110 godzin zajęć

 

Uczestnicy projektu otrzymają:
- poczęstunek w formie bufetu kawowego;
- zwrot kosztów dojazdu;
- opieka nad dziećmi do 7 lat;
- materiały szkoleniowe;
- zaświadczenie ukończenia szkoleń.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć:
- ankietę rekrutacyjną;
- kserokopię dowodu osobistego lub zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu;
- aktualne zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub inny dowód podlegania ubezpieczeniu w KRUS;
- oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach nie związanych z działalnością rolniczą lub zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty można pozyskać w biurze projektu:
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Zwycięstwa 36 II p. oficyna, 44-100 Gliwice, tel. 32 230 48 79 lub na stronie internetowej www.rolnicy.bazaprojektow.eu


Dokumenty rekrutacyjne możesz otrzymać również od sołtysa swojej miejscowości, w Urzędzie Gminy, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Ośrodku Doradztwa Rolniczego.