Za 2 mln zł powstanie nowa ul.Czeremchy. Prace ruszyły dzisiaj

2022-05-12

We wtorek, 17 maja, rozpoczęła się budowa nowej ul.Czeremchy. Pełnowartościowa droga zastąpi prowizorkę, wykonaną z betonowych, podniszczonych płyt. Na całej długości powstanie chodnik i nowe lampy. Na czas prac pojawią się jednak utrudnienia.

Ulica Czerechy z map google

Jak deklaruje wykonawca prace będą realizowane etapami, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć niedogodności. W pierwszej kolejności roboty obejmą część od strony ulicy Jesionowej do wysokości ul.Kasztanowej, potem front przesunie się w stronę ul. Klonowej i tak aż do połączenia z ul. Czereśniową. W sumie powstanie blisko 400 – metrowy odcinek drogi, na podbudowie i z odpowiednimi warstwami.

W ramach inwestycji przewidziano również modernizację ulicznej sieci oświetleniowej (rozbudowę o nowe latarnie i wymianę opraw) oraz ułożenie chodnika w powiązaniu z uzupełnieniem brakujących fragmentów w rejonie ulic Jesionowa, Kasztanowa, Orzechowa.

Prace realizuje Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic, które wygrało przetarg ceną 1 999 082,67 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień.