Zachęcamy - dołącz do Rejestru Danych Kontaktowych

2020-07-17

Złożyłeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana?  Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych – zachęcamy za Ministerstwem Cyfryzacji, które odpowiada za usługę. RDK to bowiem duże ułatwienie w kontaktach z urzędem. Tą drogą dowiemy się na przykład z wyprzedzeniem o zbliżającej się utracie ważności paszportu czy dowodu.

Zachęcamy - dołącz do Rejestru Danych Kontaktowych

Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych? To baza, dzięki której mamy  pewność, że administracja publiczna ma dostęp do naszych aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji te dane?  Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt, by o dokumentach gotowych do odbioru, rozpatrzeniu złożonych wniosków, potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w sprawach prowadzonych w urzędach.


Resort cyfryzacji podkreśla, że RDK nie będzie używany do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących obywatela. Dane w RDK są bezpieczne - dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.


Przekazanie danych do rejestru jest dobrowolne i bezpłatne. Samodzielnie decydujemy czy udostępniamy  numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba i jak długo będą one przechowywane w rejestrze. Dane przekazane do RDK możemy bowiem w każdej chwili zmienić albo usunąć.


Do RDK możemy dołączyć w dwojaki sposób – samodzielnie, przez internet, ale wtedy potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Możemy też złożyć wniosek (do pobrania tutaj) o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych z RDK w dowolnym urzędzie gminy z dostępem do bazy. Taką jednostką jest też Urząd Miejski w Pyskowicach.


W jednym i drugim przypadku potrzebujemy dostępu do telefonu komórkowego, na który otrzymamy kody autoryzacyjne, aby zweryfikować prawdziwość danych.