Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Nie tylko w wakacje

2020-07-09

Po przerwie spowodowanej koronawirusem wracają zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pierwsze po dłuższej nieobecności odbędą się 13 lipca w lokalu przy ul.Dąbrowskiego 2. Jak dotychczas  czekamy na młodych ludzi w wieku  7- 16 lat. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

ajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Nie tylko w wakacje

Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie w godzinach 16.00 – 19.00. Zapewniamy realizację indywidualnych programów rozwojowo- terapeutycznych, organizację czasu wolnego, zajęcia tematyczne, rozwój zainteresowań, zabawy, gry  i zajęcia sportowe, wycieczki do kina i na basen, opiekę pedagogów i pomoc psychologiczną, pomoc w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi, itp.), również posiłek.


Zajęcia wracają w pełnym wymiarze - jak do tej pory prowadzone będą również w roku szkolnym. Po wakacjach oferujemy dodatkowo dzieciom i młodzieży systematyczną pomoc w nauce i w szkolnych pracach domowych, nadrabianie zaległości edukacyjnych.


Uczestnictwo jest bezpłatne. Zapisy prowadzone są w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 w godzinach zajęć - od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00. Ilość miejsc jest ograniczona.


Do czasu zakończenia sytuacji epidemicznej spotkania odbywać się będą z zastosowaniem dystansu społecznego i innych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.


Organizatorem pomocy jest Urząd Miejski w Pyskowicach.