Zakończono główne prace budowlano montażowe związane z usuwaniem awarii sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Sikorskiego w Pyskowicach

2022-01-20

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informujemy, że główne prace budowlano montażowe związane z usuwaniem awarii sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Sikorskiego w Pyskowicach zostały zakończone.

14 stycznia w piątek odbyło się spotkanie na budowie z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Pyskowicach podczas którego ustalono zakres i sposób przywrócenia dobrego stanu otoczenia. Do 31 stycznia naprawione zostaną chodniki przy numerach budynków od 8 do 14, prace już zostały rozpoczęte, a następnie, jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, będą odtworzone nawierzchnie asfaltowe. Jak informuje PWiK dodatkowo na terenie objętym pracami wykonana została renowacja sieci metodą bezwykopową za pomocą rękawa z włókna szklanego utwardzonego metodą UV. Zakończona została praca pomp do przepompowywania ścieków.

W związku z długim czasem prowadzonych robót raz jeszcze przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość. Nadal prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie, zwłaszcza teraz w okresie zimowym.