Zamknięcie skrzyżowania ulic: Poziomkowa i Dobrawy

2020-08-24

Wykonawca robót na ul. Lokalnej zamknie w poniedziałek 24 sierpnia skrzyżowanie ulic: Poziomkowa i Dobrawy. Otwarcie skrzyżowania planuje się na piątek 28 sierpnia. W tym czasie będą wykonywane włączenia powyższych ulic do ul. Lokalnej, a ponadto planuje się wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej na ul. Lokalnej.

Budowa ul. Lokalnej