Zapraszamy do konkursu plastycznego „Bosa osa czy srebrna ryba”

2022-01-21

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza wychowanków świetlic szkolnych uczęszczających z klas 1-4 do XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bosa osa czy srebrna ryba – inspiracje twórczością Doroty Gellner”.

Tematem konkursu jest zilustrowanie utworów D.Gellner, autorki bajek, wierszy, opowiadań i rymowanek. Najbardziej znane spośród nich to „Krawcowe“, „Wścibscy“, „Sanatorium“, „Zuzia- lalka nieduża“, „Ogórek“, „A ja rosnę“. Bohaterami jej utworów są dzieci, zwierzęta, rośliny, przedmioty i zjawiska przyrodnicze.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci oraz promowanie autorów literatury polskiej. Jego owocem będzie wystawa w Centrum Wystawienniczym w Pyskowicach.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach - prac płaskich i prac przestrzennych. Termin ich nadsyłania mija 31 marca br. z każdej placówki może startować dowolna liczba uczestników. Na odwrocie pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową. Formularz oraz więcej informacji dostępne są na stronie https://sp5pyskowice.pl/swietlica/konkursy/

Konkurs został objęty honorowym patronatem Doroty Gellner, burmistrza Pyskowic Adama Wójcika oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer.