Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe

2022-07-18

Wydział Spraw Społecznych i Sportu rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi" na 2023 r. W związku z tym prosimy zainteresowane współpracą stowarzyszenia i inne podmioty sektora NGO o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które chcą realizować.

Na zielonym tle symboliczne postacie ludzkie, nad ich głowami unoszą się znaki zapytania i żarówki. Napis - konsultacje dla organizacji pozarządowych

Propozycje zadań należy składać na formularzu dostępnym pod linkiem wzór i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Spraw Społecznych i Sportu lub  drogą elektroniczną na adres e-mail: a.tomczyk@pyskowice.pl w terminie do 5 sierpnia 2022 r. 

Zachęcamy organizacje do udziału w pracach na programem, gdyż ich doświadczenie i rozeznanie potrzeb mieszkańców pozwoli stworzyć dokument odpowiadający oczekiwaniom pyskowiczan.