Gdzie w naszym mieście powstanie obszar do rewitalizacji? Zapraszamy mieszkańców do dyskusji

2022-07-26

W czwartek 4 sierpnia o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (parter), odbędzie się spotkanie dla mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały rady miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego/rewitalizacji na terenie Pyskowic.

Grafika przedstawiająca uśmiechniętą rodzinę na tle rynku pyskowickiego, zamieszczona treść określa termin i miejsce spotkania zgodnie zzamieszczoną  informacją

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wyniki diagnozy dla miasta Pyskowice w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, propozycje jego granic, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag.

Treść ogłoszenia Burmistrza Pyskowic (link).