Zapraszamy przedsiębiorców na XIII edycję konkursu Innowator Śląska

2021-04-28

Myślisz i działasz niestandardowo? Zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie do konkursu i zostań Innowatorem Śląska 2021. Zapraszamy do udziału w imieniu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach.

Ideą konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego. Mogą w nim uczestniczyć przedsiębiorcy i instytucje oferujący innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne, jak też wykazujący się rozwiązaniem z udokumentowanym wprowadzeniem na rynek bądź gotowym  do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach: mikro, mały i średni przedsiębiorca oraz instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Organizator przygotował atrakcyjne nagrody. 16 000 zł przekazal na ten cel prezes zarządu GAPR Sp. z o.o. Nagrodę w kwocie 15 000 zł ufundował prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a 10 000 zł - przewodniczący Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. Przygotowano również pakiety nagród rzeczowych oraz bonus promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

Udział w konkursie jest bezpłatny – inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu państwa oraz środków własnych GAPR i partnerów.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu są na stronie: http://innowatorslaska.pl/

Pytania można kierować na adres: konkurs@gapr.pl.