ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PN. „ROLA I ZADANIA KÓŁ ŁOWIECKICH W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM”

2019-11-18

Zapraszamy do udziału w III międzynarodowej konferencji pn. „Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu (ul. Ogrodowa 22). Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00. 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PN. „ROLA I ZADANIA KÓŁ ŁOWIECKICH W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM”

Organizatorami konferencji są: Gmina Suszec, Województwo Śląskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach, Gmina Pszczyna, Powiat Pszczyński oraz Muzeum Zamkowe w Pszczynie. 

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Środowiska oraz Marszałek Województwa Śląskiego. 

Patronat medialny udzielili: TVP 3 Katowice, Brać Łowiecka, Aura, Nowiny Suszeckiej Gminy, Gazeta Pszczyńska, portal pless.pl

 

W trakcie konferencji zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • gospodarka łowiecka a hodowla lasu;
  • współczesne metody i narzędzia stosowane w rolnictwie, służące zabezpieczeniu zwierząt dziko żyjących w środowisku pól i łąk w czasie prac polowych;
  • możliwości ograniczania szkód powodowanych przez zwierzynę grubą w uprawach rolnych;
  • postępowanie ze zwierzętami w sytuacjach zagrożenia oraz wydarzeń nadzwyczajnych;


W przypadku zainteresowania udziałem uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 22 listopada br. pod numerem telefonu 32 449 30 68.


PROGRAM

9.00–9.20 Powitanie uczestników oraz wprowadzenie do części merytorycznej konferencji

9.20–9.40 Szkody łowieckie w lesie – metodologia szacowania, rozkład geograficzny w skali Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz wpływ na planowanie łowieckie – mgr inż. Hubert Wiśniewski, Zastępca Dyrektora RDLP w Katowicach ds. Gospodarki Leśnej

9.40–10.00 Możliwości ograniczania szkód powodowanych przez zwierzynę grubą w uprawach rolnych – dr hab. Robert Kamieniarz, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

10.00–10.20 Koncepcje gospodarowania populacją jelenia europejskiego – prof. Andrzej Tomek, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

10.20–10.40 Co możemy zobaczyć nocą – mgr inż. Paweł Pypłacz, Nadleśnictwo Kluczbork, RDLP w Katowicach

10.40–11.00 Metody ograniczania szkód łowieckich od zwierzyny płowej – mgr inż. Grzegorz Cekus, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach, Komisja Hodowlana

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–11.40 Myśliwi dla ochrony przyrody - redukcja presji drapieżnictwa w projekcie aktywnej ochrony gatunkowej kuraków leśnych w Borach Dolnośląskich - obwód nr 74 – mgr inż. Ryszard Anglart, Koło Łowieckie „OSTOJA” Jelenia Góra

11.40–11.50 Gęgawa (Anser anser) - ptak znany, a jednak nie poznany. Wybrane ciekawostki z życia gęgaw uzyskane dzięki znakowaniu kolorowymi obrączkami oraz nadajnikami GPS – mgr inż. Bartosz Krąkowski

11.50–12.00 Finansowanie działań edukacyjnych i promocyjnych na przykładzie działalności koła łowieckiego nr 60 „Sokół” w Kiszkowie, okręg poznański PZŁ – mgr inż. Bartosz Krąkowski

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.15 Sposoby zabezpieczania upraw polowych przed presją zwierząt łownych - przegląd istniejących narzędzi i ocena ich efektywności – mgr inż. Magdalena Swadźba-Karbowy, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział Mikołów

13.15–13.30 Współczesne metody i narzędzia stosowane w rolnictwie, służące zabezpieczeniu zwierząt dziko żyjących w środowisku pól i łąk w czasie prac polowych – inż. Tomasz Mrowiec, Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział Mikołów

13.30–13.45 Konwencja CITES - handel, przewóz i posiadanie dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem – mgr Krzysztof Majeran, Zastępca Wójta Gminy Suszec

13.45–14.00 Algorytm postępowania ze zwierzętami w sytuacjach zagrożenia oraz wydarzeń nadzwyczajnych – dr Krzysztof Szpila, Komendant Państwowej Straży Łowieckiej w Katowicach

14.00 Zakończenie konferencji