ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

2020-04-09

 

 

 

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%. W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad.

 

 

 

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

 

 

 

 • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty
 • w trakcie oblotu pszczół.
 • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
 • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
 • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
 • Dobierać środki ochrony roślin tak,  aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.
 • Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 z późn. zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

 

Miejsca stacjonowania pasiek pszczelich na terenie miasta Pyskowice:

 • ul. Mickiewicza 104
 • ul. Sikorskiego 72
 • ul. Kolonia Pyskowicka 7
 • ul. Poddębie 4
 • ul. Wiejska 14
 • ul. Platanowa 5
 • ul. Poznańska za cmentarzem.