ZASŁUŻONY DLA POLICJI

2010-08-04

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji został odznaczony Burmistrz Pyskowic Wacław Kęska podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbyły się 30 lipca br. w Szkole Policji w Katowicach-Piotrowicach. Medal wręczył burmistrzowi wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk w asyście zastępcy komendanta głównego policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego oraz komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach nadinsp. Dariusza Biela.

Medal "Za Zasługi dla Policji" został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. Medal nadawany jest przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę w postaci Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie.

Burmistrz Wacław Kęska otrzymał Medal za Zasługi dla Policji za działalność i zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa m.in. poprzez wprowadzenie monitoringu na terenie miasta, dofinansowanie zakupu radiowozu oraz sprzętu komputerowego, a także za współpracę i pomoc okazywaną przez samorząd policji. Jak podkreślił Wacław Kęska medal ten jest wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, ale przyjmuje go nie tylko w imieniu własnym, ale także Rady Miejskiej, która decyduje o przekazaniu środków z budżetu miasta i współdecyduje o zadaniach realizowanych przez Gminę mając na uwadze rozwój miasta i dobro jego mieszkańców.

Podczas uroczystości śląscy policjanci otrzymali medale za długoletnią służbę, odznaczenia zasłużonego policjanta oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Odsłonięto również tablicę pamiątkową, a auli Szkoły Policji nadano imię podinspektora Piotra Urbańczyka - pioniera szkolnictwa policyjnego województwa śląskiego w okresie II RP, zamordowanego przez NKWD w 1940 r.

Uroczystość została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji oraz Szkołę Policji w Katowicach.