ZASTRZEGANIE DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

2017-12-01

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Co robić w przypadku utraty dokumentów? Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w banku - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Kolejne kroki, które należy wykonać: 1. Zastrzeżenie w Systemie Dokumenty Zastrzeżone - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami; 2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży; 3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie http://www.dokumentyzastrzezone.pl/.

Zastrzeganie dokumentów tożsamości