ZAWODY WSPINACZKOWE

2010-12-02

4 grudnia br. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 1) w godzinach 8:00 - 15:30 odbędą się Zawody Wspinaczkowe o Puchar Burmistrza Miasta Pyskowice.

Informacje:

Zawody Wspinaczkowe mają charakter otwarty, mogą w nich brać udział dzieci i młodzież w wieku 11 - 13 oraz 14- 16 lat. Zawody organizowane są pierwszy raz w tym miejscu, jednakże będzie to impreza cykliczna. Każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach. Zawody zostaną rozegrane 4 grudnia 2010 w Hali Sportowej MOKiS (ul. Strzelców Bytomskich 1) w Pyskowicach w godzinach 8:00 - 15:30.

 

Cel zawodów:
-promocja aktywnego stylu życia bez używek,
-promocja wspinaczki sportowej,
-zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy nad sobą, pokonywanie własnych słabości i barier,
-wykorzystanie sportu jako narzędzia walki z marginalizacją społeczną.

Program zawodów:
08:00 - 08:45 - Rejestracja zawodników
09:00 - 09:10 - Powitanie uczestników
09:10 - 12:00 - Eliminacje grupa 11 - 13 lat
12:00 - 14:00 - Eliminacje grupa 14 - 16 lat
14:00 - 15:00 - Finały
15:00 - 15:30 - Zakończenie i wręczenie nagród

 

Regulamin i przepisy:
A - Informacje ogólne
1. Zawody Wspinaczkowe organizowane są przez Stowarzyszenie GTW we współpracy z Urzędem Miejskim w Pyskowicach.
2. Zawody odbywają się raz do roku.
3. Zawody prowadzone są w kategoriach dziewcząt i chłopców.
4. Zawody prowadzone są w konkurencji „na czas".
5. Pierwsi trzej zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymują nagrody i pamiątkowe dyplomy.
6. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież wieku 11 - 13 oraz 14 - 16 lat.
B- Grupy wiekowe
Zawody będą przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych:
- dzieci w wieku 11 - 13 lat
- młodziki w wieku 14 -16 lat
C- Zgłoszenia zawodników
1. Za udział w zawodach organizatorzy nie pobierają opłat startowych czy licencyjnych.
2. Zgłoszenia muszą zostać przesłane do organizatora do dnia 2.12.2010.
3. Zgłoszenie musi zawierać listę zawodników, daty urodzenia, dane kontaktowe do organizacji i opiekuna.
4. Zawodnicy w dniu zawodów, przedkładają organizatorom zgodę rodziców (lub prawnych opiekunów) oraz legitymację szkolną w celu weryfikacji wieku.
D - Start zawodników
1. Zawodnicy w eliminacjach startują z przypisanymi numerami w każdej kategorii wiekowej.
2. W finale zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc po eliminacjach.
3. Dla każdej kategorii powinna być przeznaczone dwie rundy eliminacyjne i jedna finałowa.
4. W rundzie finałowej nie może być więcej niż 10 zawodników w każdej kategorii wiekowej.
5. Droga uważana jest za ukończoną, jeżeli zawodnik wspiął się zgodnie z przepisami i uderzył ręką w przycisk zatrzymujący czas.
6. Start zawodnika nie może zostać uznany jeżeli:
- zawodnik odpadł od ścianki
- dotknął części ścianki poza granicami drogi
- po starcie dotkną ziemi jakąkolwiek częścią ciała
- skorzystał z jakiejkolwiek innej pomocy
7. Każdy zawodnik powinien rozpocząć wspinanie od drogi nr 1, następnie przejść na drogę nr 2.
E - Inne
1. Wszystkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia zawodów oraz organizator.

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
Wspinaczkę sportową mogą uprawiać między innymi:
dzieci i młodzież do 16 roku życia wyłączcie pod nadzorem instruktora lub prawnego opiekuna.

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że zgadzamy się na wspinanie na sztucznej ścianie wspinaczkowej naszej córki / syna ....................................................................................... a, także udział w zawodach wspinaczkowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „GTW". Przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń opiekujących się obiektem instruktorów. Jest nam wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie możliwe są kontuzje, w związku z powyższym przyjmujemy do wiadomości, iż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy wykupić we własnym zakresie. Zapoznaliśmy się z regulaminem ścianki wspinaczkowej na której będą zawody. Przyjmujemy do wiadomości, że zawody odbywają się na atestowanych obiektach, atestowanym sprzęcie oraz pod czujnym okiem instruktorów i obsługi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Miejscowość, data


Czytelny podpis

 

 

 Lista zgłoszeniowa