ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

2011-03-25

W dniach 14-21.04.2011r. od godz. 6.30 odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny itp.) z terenów objętych zabudową jednorodzinną. Zbiórka finansowana będzie przez Urząd Miejski w Pyskowicach.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

 

14.04.2011r. - ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Górnicza, ul. Hutnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Ks. Bończyka, ul. i pl. Karola Miarki, ul. Cmentarna, ul. Kościelna, ul. Poniatowskiego, ul. Powstańców Śląskich;

 

19.04.2011r. - ul. Sikorskiego, ul. Gliwicka, ul. Nad Łąkami, ul. Kolejowa, ul. Ks. Chrząszcza, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki, ul. Słowackiego, ul. Czereśniowa, ul. Wiśniowa, ul. Szczęść Boże, ul. Czeremchy, ul. Jaworowa, ul. Wolności, ul. Ogrodowa, ul. Magazynowa, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. i pl. Żwirki i Wigury ,ul. Oświęcimska;

 

20.04.2011r. - ul. Zaolszany ul. Rzeczna, ul. Traugutta, ul. Kosów, ul. Szkolna, ul. Czyżyków, ul. Krokusów, ul. Różana, ul. Astrów, ul. Zielona, ul. Czechowicka, ul. Piaskowa, ul. Poddębie, ul. Kolonia Pyskowicka, ul. Wiejska, ul. Młyńska, ul. Wiktorii, ul. Kwiatowa, ul. Żużlowa, ul. Polna, ul. Nad Wodą, ul. Czerwionka;

 

21.04.2011r. - ul. Mickiewicza, ul. Gliwicka, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Wyzwolenia, oś. na północ od ul. Wieczorka, ul. Toszecka.

 

Prosimy o wystawianie w/w odpadów przed ogrodzeniem posesji od strony ulicy.

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydz. GK (pok. 310) i pod nr tel. 332-60-13 oraz w MPGK Sp. z o.o. pod nr tel. 233-26-01.