ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

2012-09-03

Informujemy, że 2, 3, 4 i 11 października br. od godz. 6:00 do 12:00 odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny itp.) z terenów objętych zabudową jednorodzinną. Zbiórka finansowana będzie przez Urząd Miejski w Pyskowicach.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

 

02.10.2012r. - ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Górnicza, ul. Hutnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Ks. Bończyka, ul. i pl. Karola Miarki, ul. Cmentarna, ul. Kościelna, ul. Poniatowskiego, ul. Powstańców Śląskich.

03.10.2012r. - ul. Sikorskiego, ul. Gliwicka, ul. Nad Łąkami, ul. Kolejowa, ul. Ks. Chrząszcza, ul. Moniuszki, ul. Kościuszki, ul. Słowackiego, ul. Czereśniowa, ul. Wiśniowa, ul. Szczęść Boże, ul. Czeremchy, ul. Jaworowa, ul. Wolności, ul. Ogrodowa, ul. Magazynowa, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. i pl. Żwirki i Wigury, ul. Oświęcimska.

04.10.2012r. - ul. Zaolszany ul. Rzeczna, ul. Traugutta, ul. Kosów, ul. Szkolna, ul. Czyżyków, ul. Krokusów, ul. Różana, ul. Astrów, ul. Zielona, ul. Czechowicka, ul. Piaskowa, ul. Poddębie, ul. Kolonia Pyskowicka, ul. Wiejska, ul. Młyńska, ul. Wiktorii, ul. Kwiatowa, ul. Żużlowa, ul. Polna, ul. Nad Wodą, ul. Czerwionka

11.10.2012r. - ul. Mickiewicza, ul. Gliwicka, ul. Strzelców Bytomskich, ul. Wyzwolenia, oś. na północ od ul. Wieczorka, ul. Toszecka

 

Prosimy o wystawianie ww. odpadów przed ogrodzeniem posesji od strony ulicy.

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydz. GK (pok. 310) i pod nr tel. 32 332-60-13 oraz w MPGK Sp. z o.o. pod nr tel. 32 233-26-01.