„ZIELONO W PYSKOWICACH” – LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

2017-05-15

11 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach odbyło się spotkanie podsumowujące efekty prac nad opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2023. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, reprezentanci pyskowickich organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Zaprezentowano dwa podobszary, które zostaną objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Omówiono także działania, które mają zostać podjęte w procesie rewitalizacji w celu pozytywnego wdrożenia Lokalnego Planu Rewitalizacji. W drugiej części uczestnicy spotkania wzięli udział w akcji „Zielono w Pyskowicach”, której celem jest zazielenienie przestrzeni publicznych w mieście. Mieszkańcy wraz z ekspertami wspólnie dokonali wyboru miejsc i pakietów roślin, którymi upiększą przestrzeń publiczną w Pyskowicach. Więcej informacji o LPR: Rewitalizacja.

"Zielono w Pyskowicach" - rewitalizacja