„ZIELONO W PYSKOWICACH” – REWITALIZUJEMY NASZE MIASTO

2017-04-25

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji „Zielono w Pyskowicach”, której celem jest zazielenienie wskazanych lokalizacji w Pyskowicach. Wydarzenie „Zielono w Pyskowicach” rozpocznie się w czwartek 11 maja br., godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter). Na początku spotkania podsumowane zostaną efekty pracy nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, następnie uczestnicy tego wydarzenia zostaną podzieleni na grupy w ramach swojego miejsca zamieszkania. Grupy te poprzez proste konkursy walczyć będą o atrakcyjne pakiety roślin, które później posadzą w swojej okolicy. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Pyskowic do przyłączenia się do tej akcji! 

"Zielono w Pyskowicach" - rewitalizacja - plakat

Przypominamy, że w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji wspólnie planowaliśmy działania mające na celu poprawić jakość życia w Pyskowicach. Dzięki zaangażowaniu wszystkich grup społeczności Pyskowic powstał dokument, który może przyczynić się do ożywienia obszarów miasta, które wymagają wszechstronnego wsparcia. Wdrożenie programu rewitalizacji będzie procentowało dla wszystkich wieloma pozytywnymi zmianami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi.