TYMCZASOWA ZMIANA LOKALIZACJI OŚRODKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

2019-09-30

Informujemy, iż w związku z planowanym remontem Miejskiego Żłobka przy ul. Paderewskiego 5 (zwiększenie ilości oddziałów), działalność Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień dotychczas prowadzona w budynku Żłobka zostanie tymczasowo przeniesiona do siedziby Dziennego Domu „Senior+ przy ul. Cichej 1.
Docelowa lokalizacja ww. Ośrodka znajdować się będzie w budynku przy ul. Kościelnej 13 w Pyskowicach, gdzie przeprowadzony zostanie gruntowny remont pomieszczeń na potrzeby działań związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień.

ZMIANA LOKALIZACJI OŚRODKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

Aktualny harmonogram pracy (od dnia 07.10.2019r.) Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Cichej 1 (lokal Dziennego Domu Senior+) przedstawia się następująco:


PUNKT KONSULTACYJNY:


▪ Konsultacje z terapeutą dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- poniedziałek w godz. od 15.30 do 19.30
- poniedziałek w godz. od 18.30 do 20.30
- wtorek w godz. od 15.30 do 20.30
- czwartek w godz. od 17.45 do 19.45


▪ Konsultacje prawne
- wtorek w godz. od 15.30 do 19.30


▪ Młodzieżowa Poradnia Uzależnień ds. Narkomanii
- 09.10.19r. środa w godz. od 15.30 do 19.30
- 16.10.19r. środa w godz. od 15.30 do 19.30

 

MITINGI AA:
- poniedziałek w godz. od 18.00

 

STOWARZYSZENIE „DRUGIE ŻYCIE"
- czwartek w godz. od 18.00


Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- 09.10.2019r.
- 23.10.2019r.
- 06.11.2019r.
- 20.11.2019r.
- 04.12.2019r.
- 18.12.2019r.

 

Badania Biegłych Sądowych
- 29.11.2019r.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość!