ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 R.

2019-12-13

Podobnie jak inne gminy Pyskowice borykają się z problemem znacznej podwyżki cen za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mimo dołożenia wszelkiej staranności, by opłata była jak najniższa, od 1 stycznia 2020 r. w Pyskowicach prognozowana nowa stawka za jednego mieszkańca wynosi:
-
27,50 zł, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 55,00 zł, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Miasto Pyskowice przeprowadziło dwie procedury przetargowe, w pierwszej oferta opiewała na kwotę 5.368.985,86 zł brutto, wyznaczając stawkę opłaty miesięcznej za jednego mieszkańca na poziomie 30,00 zł, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Cena ta znacząco przewyższała kwotę, którą przeznaczono na realizację przedmiotowego zadania, w związku z tym decyzją burmistrza przetarg został unieważniony.
Po wnikliwej analizie wymagań oraz sposobu rozliczeń w tym zakresie w celu uzyskania korzystniejszych ofert ogłoszono ponowne postępowanie przetargowe. Złożona oferta była niższa o ponad 300 tyś. zł.
Należy podkreślić, że do obu przetargów przystępowała tylko jedna firma Pre Zero Polska sp. z o.o., dotychczasowy wykonawca usługi.

 

Niestety powodów podwyżek stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest wiele.
Gmina Pyskowice na bieżąco analizuje sytuację w innych miastach, które mają podobne problemy. Zgodnie z raportem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wiele miast, takich jak nasze, ma związane ręce – jest wiele regionów kraju, gdzie do przetargów na wywóz śmieci zgłasza się tylko jedna firma, a znaczący wzrost cen kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów to ogromne koszty.
Ponadto gwałtownie wzrasta próg segregacji. Wymagany poziom recyklingu papieru, plastiku, szkła i metalu w 2013 roku, kiedy wszedł w życie obowiązek ustawowy, wynosił 12%, przy czym z każdym kolejnym rokiem rósł o 2 punkty. Dwa lata temu, w 2017 roku, wynosił 20%. Natomiast w 2018 roku nastąpił ogromny skok - poziom wymaganego recyklingu wzrósł do 30%. Mało tego, w tym roku próg wzrośnie o kolejnych 10%, a w 2020 ma już wynosić 50%!
Do tego dochodzi zakaz składowania tzw. śmieci wysokokalorycznych – to głównie folie, opakowania wielomateriałowe, ubrania czy buty, które nie trafiają do recyklingu – prawie 40% odpadów, które wytwarzamy. Według nowych przepisów nie można ich już składować, tylko należy przetwarzać– efektem jest wzrost kosztów o ponad 400%.
Firmy, które wywożą śmieci, uwzględniają w oferowanych stawkach wszystkie koszty – w tym płace, koszt odebrania odpadów, ich przewiezienia i zagospodarowania, w szczególności recyklingu. Wzrost cen usług, paliw i energii i rządowa zapowiedź dotycząca podwyższenia płacy minimalnej, to kolejne składowe wpływające na nieuniknione podwyżki.

 

Zmiany w wysokości opłaty nie wymagają składania nowej deklaracji. Mieszkańcy zamieszkujący w zabudowie jednorodzinnej o wysokości należnej opłaty zostaną poinformowani pisemnie, natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej o przedmiotowych zmianach powiadomi zarządca nieruchomości.

 

Na sesji Rady Miejskiej 19 grudnia 2019 r. radnym zostanie przedstawiona propozycja nowych stawek za śmieci, wyliczona na podstawie kosztów miesięcznego funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.