Zmiana opłaty za odbiór odpadów

2021-01-20

Od 1 stycznia na mocy uchwały rady miejskiej zmieniły się opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Stawka za odpady segregowane wzrosła z 27,50 zł na osobę do 34,80 zł, a te za oddawane bez selekcji – z 55,00 zł na 69, 60 zł. Przyczyny podwyżki są niezależne od samorządu - wynikają przede wszystkim z rosnących kosztów zagospodarowania śmieci.

Obowiązujący w naszym kraju system utylizacji odpadów opiera się na samofinansowaniu. Oznacza to, że pełne koszty jego funkcjonowania pokrywają wytwórcy śmieci, czyli mieszkańcy. Mogą oni jednak zapytać, jak to możliwe, że w związku z nabierającą tempa zbiórką selektywną na składowiska trafia coraz mniej odpadów, a jednocześnie rosną opłaty za ich zagospodarowanie?

Po pierwsze z roku na rok zwiększa się ilość odpadów. W 2018 roku z terenu Pyskowic odebrano ich ponad 6,8 tys. ton, rok później blisko 7,2 tys. ton. Po drugie i ważniejsze coraz więcej kosztuje zagospodarowywanie śmieci – rosną opłaty za ich składowanie, w górę pną się ceny odbioru surowców wtórnych i usług recyklingowych. Na koszty funkcjonowania systemu - obejmującego również m.in. utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej - mają wpływ np. rosnące koszty osobowe oraz ceny energii i paliw.

Rosnące koszty zagospodarowania odpadów komunalnych przekładają się na ceny uzyskiwane w przetargach. Dla przykładu w 2013 było to 2,3 mln zł, a w 2021 będzie (postępowanie zostało już rozstrzygnięte) – 6.073.056,54 zł. W konsekwencji samorząd Pyskowic został zmuszony do wprowadzenia nowej wysokości opłat. Od stycznia stawka podstawowa, za odpady posegregowane, wynosi 34,80 zł, a w podwyższonej wysokości, za odpady oddawane w postaci zmieszanej – dwukrotność tej sumy.

Jednocześnie przypominamy, że na administratorach budynków ciąży obowiązek poinformowania lokatorów o zmianie opłat.