ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2011-06-17

Informujemy, że w związku z organizacją imprezy plenerowej XII Dni Rodziny i XXVI Dni Pyskowic w dniach 18-19 czerwca 2011r., zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na w/w drogach publicznych, w tym głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym nastąpi:
• wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ul. Dworcowej - pasa przylegającego do wskazanego placu, a z wyjątkiem autobusów regularnej komunikacji miejskiej i organizatorów ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Dworcową/Al. 1-go Maja, z wprowadzeniem objazdów w/w ulic,
• wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą osiedlową prowadzącą do Osiedla Braci Pisko z obu stron.


Niezbędne zmiany w ruchu drogowym będą obowiązywały:
- od godz. 14.30 do godz. 23.00 dnia 18.06.2011r. (sobota)
- od godz. 12.30 do godz. 23.00 dnia 19.06.2010r. (niedziela)


Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy!