ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - DOŻYNKI

2010-09-02
W związku z organizacją imprezy plenerowej zaplanowanej w dniach 04-05 września 2010 r. pn. „XI Dożynki Powiatu Gliwickiego", zostaną wprowadzone zmiany w obowiązującej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do placu gminnego położonego w trójkącie ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na w/w drogach publicznych, w tym głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym nastąpi:

- wyłączenie z ogólnomiejskiego ruchu drogowego ul. Dworcowej - pasa przylegającego do wskazanego placu, a z wyjątkiem autobusów regularnej komunikacji miejskiej i organizatorów ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Dworcową/Al. 1-go Maja z wprowadzeniem objazdów w/w ulic,
- wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą osiedlową prowadzącą do Osiedla Braci Pisko z obu stron.

 

Niezbędne zmiany w ruchu drogowym będą obowiązywały:

dnia 04.09.2010r. od godz. 14.30 do godz. 22.30
dnia 05.09.2010r. od godz. 12.30 do godz. 22.00

 

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu drogowym z góry serdecznie przepraszamy!