ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSÓW LINII NR 677 W DNI WOLNE

2013-06-21

W celu poprawy obsługi komunikacyjnej południowej części miasta Pyskowice w dni wolne, KZK GOP w Katowicach z dniem 01.07.2013r. wprowadza zmianę przebiegu trasy linii nr 677 w wariancie prowadzonym ulicą Gliwicką w Pyskowicach. Docelowo wariant ten przebiegać będzie w co drugim kursie ulicami: Gliwicka, Czechowicka, Wolności, Sikorskiego. Dodatkowo, nastąpią korekty godzin odjazdów autobusów na ww. linii. ZOBACZ ROZKŁAD.