ZMIANA STAWKI PODATKU VAT OD OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

2011-02-03

Burmistrz Miasta Pyskowice informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega zmianie wysokość podatku należnego od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. do opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego po 1 maja 2004 r. doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Informację o wysokości płaty można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. 319, tel 32 332-60-73. Opłaty należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania w kasie tut. Urzędu lub na konto 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004.